Amk Paylasım
hayata farklı bir bakış açısı.

Din'in İnsana Faydaları

Dinin İnsana Faydaları ;

"İnsanı aklını kullanmaya, düşünmeye teşvik eder Aklın en önemli göstergesi düşünmektir Doğru düşünen insan doğru bilgiler elde eder ve doğru davranışlarda bulunur

"İnsanı aklını ve özgür iradesini kullanarak iyiyi, güzeli ve doğruyu bulmaya; iyi insan olmaya ve onu yararlı işler yapmaya yönlendirir

"İnsana sorumluluklarını bildirir ve bunları yerine getirme konusunda uyarılarda bulunur

"İnsanı öğrenmeye, araştırmaya, bilgi edinmeye teşvik eder İnsanın aklıyla bulabileceği doğruları insanlara hatırlatır, onun unuttuğu ya da hiç bilmediği konularda doğru bilgi verir

"Din, insanın anlam arayışına cevap verir İnsan yaşamın amacı, öldükten sonra ne olacağı vb konularda bilgilendirir Bu anlamda dinin temel amacı, insanın hayatını anlamlandırmada yardımcı olmaktır Kur'an, insanın hayatını anlamlandırabilmesi için okumasını, düşünmesini, anlamasını ve buna göre davranmasını ister

"İnsan-evren ilişkisi hakkında bilgi vererek insana yol gösterir Bu konuda hem insana düşen görev ve sorumluluklarını hatırlatır, hem de gereklerini yerine getirmemiz konusunda öğüt verir

"İnsanın dünyadaki işlevi hakkında bilgi verir Kur`an`a göre insan
Allah`ın yeryüzündeki halifesidir (temsilcisi)Yani insan yeryüzünü imar ve ıslah etmekle görevlendirilmiştir Bu anlamda Allah`ın halifesi olarak insanın yeryüzündeki görevi; Allah`a kul olmak, Allah'ın verdiği nimetlerden ve tabiat güzelliklerinden yararlanmak, yeryüzüne hakim olmak ve orayı imar etmektir

"İnsanın evrendeki konumunu belirleyerek, sorumluluğun insanda olduğunu belirtir Çünkü Allah evrendeki bütün varlıkları insana hizmet etmesi için yaratmıştır Bu nedenle insan, hizmetine sunulan evreni koruyup kollamakla yükümlüdür

"İnsanın diğer insanlarla ilişkisi konusunda yol gösterir İnsanın zorlama olmadan, çıkar gözetmeden, içtenlikle iyi ve güzel işler yapmasına katkı sağlar Ahlaki davranışları yerine getirmede insanı yönlendirir Ailemiz ve diğer insanlarla olan ilişkilerimizde yol gösteren din, bu ilişkilerimizin
sevgi, saygı, kardeşlik, hoşgörü temelleri üzerine kurulmasını öğütler

"İnsanın diğer insanlarla ilişkilerinin iyi olması için; iyilik, doğruluk, yardımlaşma, arabuluculuk yapma, adil olma, kardeşlik, hoşgörü ve bağışlama, sabır, alçak gönüllülük, sözünde durma, insanlara iyi davranma ve güzel söz söyleme gibi söz ve davranışları yapmamızı öğütler

"İnsanlar arası ilişkilere zarar veren; cimrilik, iftira, yapılan iyiliği başa kakma, çekiştirme, bozgunculuk, çekememezlik, savurganlık, yalan, insan öldürmek, zina, kumar, içki, önyargılı olmak, rüşvet gibi söz ve davranışlardan kaçınmamızı öğütler

Dinin Topluma Faydaları;

"Toplumun gelişmesine,
sağlıklı bir toplumun olmasına katkı sağlar Toplumda iyilik, güzellik, doğruluk, sevgi, saygı, kardeşlik gibi insanı yücelten değerlerin yerleşmesini sağlar
Böylece insanı, dünyada iyiliğe, güzelliğe, doğruluğa,
ahirette de kurtuluşa götürür

Kaynak: http://www.forumlord.net/islamiyet/121771-dinin-insana-ve-topluma-faydalari.html#ixzz2GkrItIAp

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın:
Zirve100 Site istatistikleri
Zirve100 Site ekle

Zirve100 Site ekle